Gebruikersvoorwaarden voor gevers

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als jij met Danki.me een persoon of organisatie beoordeelt of daaraan een vrijwillige betaling verricht. Danki.me is de aanbieder van deze dienst, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer 84746912.

Betalen met Danki.me

Met Danki.me kun je een vrijwillige betaling (zoals een fooi of donatie) doen aan een persoon of een organisatie. Scan de persoonlijke QR-code van de persoon of organisatie aan wie je een betaling wil doen, deze kan worden getoond op telefoon, op een pas of op een kaartje. Kies vervolgens welk bedrag je wilt betalen via iDeal. De persoon of organisatie krijgt direct een notificatie dat er een vrijwillige betaling aan hem / haar is gedaan. De betaling verloopt via Danki.me en de persoon of organisatie kan jouw gegevens niet zien. De betaling of frequentie waarmee betalingen aan een persoon of organisatie kan worden verricht, kan gemaximeerd zijn.

Beoordelingen

Met danki.me kun jij een persoonlijke beoordeling achterlaten voor een persoon of organisatie. De persoon of organisatie kan niet zien dat deze beoordeling van jou afkomstig is. In deze beoordeling kun jij waardering uitspreken voor een persoon en/of organisatie of vertellen wat deze beter kan/kunnen doen.

Afschrijving en uitkering van een vrijwillige betaling

Als jij een vrijwillige betaling doet, wordt het betreffende bedrag direct door Danki.me (via tussenkomst van een payment service provider) afgeschreven van jouw bankrekening. Deze betaling wordt minimaal binnen een week bijgeschreven op een door de persoon of organisatie aan te geven bankrekening.

Kosten van Danki.me

Danki.me brengt per transactie een kleine vergoeding in rekening. Deze vergoeding is nodig om de diensten van Danki.me aan te bieden. De hoogte van deze vergoeding kan verschillen per transactie. De vergoeding wordt in principe doorberekend aan de persoon of organisatie die de fooi of donatie ontvangt, door middel van inhouding op die fooi of donatie. Jij kunt er echter ook voor kiezen om deze vergoeding te betalen. Deze vergoeding wordt dan aan jou in rekening gebracht en door jou betaald gelijktijdig met de betaling van de fooi of donatie.

Verantwoordelijkheden van Danki.me

Danki.me is verantwoordelijk voor het tijdelijk beheren van vrijwillige betalingen. Danki.me kan voor het beheren en uitkeren daarvan gebruik maken van de diensten van een derde partij. Danki.me is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens die jij of de persoon of organisatie opgeven. Indien de persoon of organisatie het geld niet ontvangt of vragen heeft over de uitbetaling kan deze contact opnemen met Danki.me via 020- 808 6274.

Jouw gebruik van Danki.me

Jij mag Danki.me alleen gebruiken voor het verrichten van vrijwillige betalingen, zoals bijvoorbeeld fooi en donaties, binnen Nederland.

Het verrichten van betalingen voor de levering van diensten of producten, van lidmaatschappen of overige periodieke bijdragen, dan wel enige andere niet vrijwillige betaling via Danki.me is niet toegestaan.

In sommige gevallen heb jij toestemming nodig voor het gebruik van Danki.me, bijvoorbeeld van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Als jij gebruik maakt van Danki.me dan verklaar jij die eventueel benodigde toestemming te hebben.

Vragen en klachten

Heb je een klacht of een vraag? Mail Danki.me via info@danki.me of bel naar 020- 808 6274.

Privacy voorwaarden

In de privacy voorwaarden van Danki.me heeft Danki uitgeschreven wat er met jouw gegevens gebeurd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van Danki.me en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.