Gebruikersvoorwaarden voor ontvangers

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als jij met Danki.me een beoordeling of een vrijwillige betaling ontvangt. Danki.me is de aanbieder van deze dienst, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer 84746912.

Account

Na registratie bij Danki.me krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je toegang krijgt tot een persoonlijke account in de webapplicatie van Danki.me. De door Danki.me aan jou verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en je zult Danki.me direct op de hoogte brengen van ieder verlies, diefstal en/of misbruik van jouw inloggegevens.

Vrijwillige betalingen

Met Danki.me kun jij vrijwillige betalingen ontvangen van bijvoorbeeld een fooi of een donatie. Na aanmelding bij Danki.me ontvang je van Danki.me een persoonlijke QR-code. Laat deze QR-code scannen door mensen die een betaling aan jou willen doen. Na het scannen van deze QR-code kan een persoon het bedrag van de betaling invoeren op zijn / haar mobiele telefoon en betalen. Jij ontvangt direct na de betaling een notificatie van het bedrag van de vrijwillige betaling en het door jou opgebouwde (en nog niet uitbetaalde) saldo. Het saldo wordt één keer per week door Danki.me uitgekeerd.

Een vrijwillige betaling kan maximaal 50 euro (€ 50,-) per transactie bedragen. Een betaler kan slechts een aantal keer per dag een vrijwillige betaling aan eenzelfde persoon doen.

Beoordelingen

Met Danki.me kun jij ook een persoonlijke beoordeling ontvangen. In deze beoordeling kunnen mensen hun waardering uitspreken voor jou of vertellen wat jij beter kunt doen. Jij kunt niet zien van wie de beoordeling afkomstig is tenzij men dit vermeld in het persoonlijke bericht.

Kosten van Danki.me

Jij betaalt 29 cent (€ 0,29) servicekosten aan Danki.me per transactie. Deze kosten zijn nodig om de service van Danki.me mogelijk te maken. Degene die een vrijwillige betaling doet, kan deze kosten voor zijn rekening nemen door dit aan te geven in het betaalscherm na het scannen van jouw persoonlijke QR-code. Op deze manier ontvang jij de  vrijwillige betaling en worden de servicekosten afgeschreven van de bankrekening van de betaler. Daarnaast houdt Danki.me commissie in over elke fooi en/of donatie.

Jij kan ervoor kiezen om bij Danki.me promotiemateriaal aan te schaffen met jouw persoonlijke QR-code. De kosten hiervan worden per product getoond en apart afgerekend.

Verantwoordelijkheden van Danki.me

Danki.me is verantwoordelijk voor het tijdelijk beheren en uitkeren van jouw saldo, na aftrek van servicekosten (tenzij die voor rekening komen van de betaler). Danki.me kan voor het beheren en uitkeren van het saldo gebruik maken de diensten van een derde partij. Danki.me is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens die de betaler of jij opgeven. Indien jij het geld niet ontvangt op het door jou gekozen moment van betaling of vragen hebt over de uitbetaling daarvan, kan jij contact opnemen met Danki.me via 020- 808 6274. Voor eventuele schade die het gevolg is van een fout bij de uitvoering van de betaling is Danki.me niet aansprakelijk.

Danki.me is niet verantwoordelijk voor het opgeven als inkomsten van vrijwillige betalingen bij de Belastingdienst. Jij dient je goed te laten informeren of en, zo ja, hoe jij deze inkomsten dient op te geven bij de Belastingdienst.

Jouw gebruik van Danki.me

Jij mag Danki.me alleen gebruiken voor het in ontvangst nemen van vrijwillige betalingen, zoals bijvoorbeeld fooi en donaties, binnen Nederland.

Het in ontvangst nemen van een vergoeding voor de levering van diensten of producten, van lidmaatschappen of overige periodieke bijdragen, dan wel enige andere niet vrijwillige betaling via Danki.me is niet toegestaan.

In sommige gevallen heb je toestemming nodig voor het gebruik van Danki.me, bijvoorbeeld van jouw ouders, wettelijk vertegenwoordiger, werkgever of opdrachtgever. Als jij gebruik maakt van Danki.me dan verklaar jij – voor zover nodig – uitdrukkelijk toestemming te hebben om Danki.me te gebruiken.

Voor het gebruik van Danki.me, heeft Danki.me informatie van jou nodig en ben je verplicht om te allen tijde zorg te dragen dat jouw correcte en volledige naam, adres, woonplaats en eventuele overige voor de diensten van Danki.me noodzakelijke gegevens en informatie voor Danki.me beschikbaar zijn op jouw persoonlijke account bij Danki.me.

De notificaties die jij van Danki.me ontvangt, worden automatisch gegenereerd. Jij kunt hieraan geen rechten ontlenen. Als een betaling of het saldo zoals weergegeven in een notificatie onjuist is, mag Danki.me dat corrigeren en/of aan jou het juiste saldo uitkeren.

Vragen en klachten

Heb je een klacht of een vraag? Mail Danki.me via info@danki.me of bel naar 020- 808 6274.

Privacy voorwaarden

In de privacy voorwaarden van Danki.me heeft Danki uitgeschreven wat er met jouw gegevens gebeurd.

Blokkeren account

Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of een vermoeden daarvan kan Danki.me jouw account tijdelijk of permanent blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het mislopen van enige betaling doordat jouw account tijdelijk of permanent is geblokkeerd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van Danki.me en deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.