Gebruikersvoorwaarden voor organisaties

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als uw organisatie of leven van uw organisatie met Danki.me vrijwillige betalingen of beoordelingen ontvangt. Danki.me is de aanbieder van deze dienst gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer 84746912.

Account

Na registratie bij Danki.me krijgt de organisatie een account bij Danki.me. Mogelijk krijgt de organisatie of de leden ook een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de organisatie toegang krijgt tot een account in de webapplicatie van Danki.me. De door Danki.me verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. De organisatie of haar leden zijn zelf verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en dient Danki.me direct op de hoogte brengen van ieder verlies, diefstal en/of misbruik van deze inloggegevens.

Betrokkenen bij de organisatie dienen een eigen, persoonlijk account aan te maken bij Danki.me.

De organisatie kan van Danki.me promotiematerialen afnemen met daarop de unieke QR-code van de organisatie. Deze promotiematerialen moeten voor gebruik worden gekoppeld aan het persoonlijke account van een betrokkene bij de organisatie. Zo hebben de organisatie en Danki.me inzicht in wie namens de organisatie gebruik maakt van Danki.me.

Vrijwillige betalingen

Met Danki.me kan de organisatie vrijwillige betalingen ontvangen, bijvoorbeeld een fooi of een donatie. Betrokkenen kunnen de promotiematerialen van de organisatie waaraan zij hun persoonlijke account gekoppeld hebben daarvoor gebruiken. Mensen die een betaling aan de organisatie willen doen, kunnen de QR-code op de betreffende promotiematerialen scannen. Na het scannen van deze QR-code kan een persoon het bedrag van de betaling invoeren op zijn / haar mobiele telefoon en betalen. De betrokkene ontvangt direct na de betaling een notificatie daarvan en van het bedrag van de vrijwillige betaling.

Danki.me zal eens per week de betalingsopdracht verstrekken tot het uitkeren van het door de organisatie of haar leden opgebouwde saldo op de bankrekening met IBAN van de organisatie of van haar leden. 

Een vrijwillige betaling aan de organisatie kan maximaal €20 per transactie bedragen. Een betaler kan slechts 1 keer per dag een vrijwillige betaling aan dezelfde betrokkene doen.

Beoordelingen

Met Danki.me kunnen betrokkenen bij de organisatie een persoonlijke beoordelingen ontvangen. In deze beoordeling kunnen mensen hun waardering uitspreken voor de betrokkene van de organisatie of vertellen wat de betrokkene van de organisatie beter kan doen. De betrokkenen en organisatie kunnen niet zien van wie de beoordeling afkomstig is.

Kosten van Danki.me

De organisatie of haar leden betaalt abonnementskosten per maand en €0,29 servicekosten aan Danki.me per transactie. Deze kosten zijn nodig om de service van Danki.me mogelijk te maken. Degene die een vrijwillige betaling doet, kan deze kosten voor zijn rekening nemen door dit aan te geven in het betaalscherm na het scannen van de QR-code van de organisatie. Op deze manier ontvangt de organisatie de  vrijwillige betaling en worden de servicekosten afgeschreven van de bankrekening van de betaler. Daarnaast houdt Danki.me commissie in op elke fooi en/ of donatie. De hoogte van de commissie wordt met de organisatie vastgesteld.

De organisatie kan ervoor kiezen om bij Danki.me promotiemateriaal aan te schaffen met de QR-code van de organisatie. De kosten hiervan worden per product getoond en apart afgerekend.

Verantwoordelijkheden van Danki.me

Danki.me is verantwoordelijk voor het tijdelijk beheren en uitkeren van het saldo van de organisatie, na aftrek van servicekosten (tenzij die voor rekening komen van de betaler). Danki.me kan voor het beheren en uitkeren van het saldo gebruik maken de diensten van een derde partij. Danki.me is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens die de betaler of de organisatie opgeven. De organisatie is eindverantwoordelijk voor fiscale afdrachten, indien van toepassing. Indien de organisatie het geld niet ontvangt op het gekozen moment van betaling of indien er vragen zijn over de uitbetaling, kan de organisatie contact opnemen met Danki.me via 020- 808 6274. Voor eventuele schade die het gevolg is van een fout bij de uitvoering van de betaling is Danki.me niet aansprakelijk.

Danki.me is niet verantwoordelijk voor het opgeven als inkomsten van vrijwillige betalingen bij de Belastingdienst.

Het gebruik van Danki.me

De organisatie en daarbij betrokken personen mogen Danki.me alleen gebruiken voor het in ontvangst nemen van vrijwillige betalingen, zoals bijvoorbeeld fooi en donaties, binnen Nederland. Het in ontvangst nemen van een vergoeding voor de levering van diensten of producten, van lidmaatschappen of overige periodieke bijdragen, dan wel enige andere niet vrijwillige betaling via Danki.me is niet toegestaan. De organisatie is verantwoordelijk voor de toezicht en naleving hiervan door betrokkenen die voor de organisatie betalingen in ontvangst nemen.

Voor het gebruik van Danki.me, heeft Danki.me informatie van de organisatie nodig. De organisatie is verplicht om te allen tijde zorg te dragen dat de correcte en volledige naam, adres, woonplaats en eventuele overige voor de diensten van Danki.me noodzakelijke gegevens en informatie voor Danki.me beschikbaar zijn op het account bij Danki.me.

De notificaties die de organisatie en betrokkenen van Danki.me ontvangen en het saldo van de ontvangen betalingen zoals weergegeven in het account van de organisatie, worden automatisch gegenereerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Als een betaling of het saldo zoals weergegeven in een notificatie onjuist is, mag Danki.me dat corrigeren en/of aan de organisatie het juiste saldo uitkeren.

Vragen en klachten

In het geval van vragen of klachten is Danki.me bereikbaar via info@danki.me of 020- 808 6274.

Privacy voorwaarden

In de privacy voorwaarden van Danki.me heeft Danki uitgeschreven wat er met persoonsgegevens van bezoekers van de webpagina en gebruikers van de webapplicatie gebeurd.

Blokkeren account

Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of een vermoeden daarvan kan Danki.me het account van de organisatie of een van de betrokkenen van de organisatie tijdelijk of permanent blokkeren. Danki.me is niet aansprakelijk voor het mislopen van enige betaling doordat een account tijdelijk of permanent is geblokkeerd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van Danki.me en deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.