Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Danki.me. Danki.me is onderdeel van American Overseas B.V., gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer 62897950.

Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring en de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je terecht bij onze functionaris gegevensbescherming Linda Mabelis, via info@danki.me.

Jouw privacy

In deze privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als jij Danki.me gebruikt. Je gebruikt Danki.me als jij onze app gebruikt of onze website bezoekt. Wij vinden het belangrijk dat wij zorgvuldig met jou persoonsgegevens omgaan. Lees daarom hieronder wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en welke maatregelen wij treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uiteindelijk tot jou te herleiden zijn. Voorbeelden van persoonsgegeven zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Als je Danki.me gebruikt, verwerken wij van jou mogelijk de volgende persoonsgegevens:

  • IBAN nummer, om je saldo uit te betalen

  • Adres, om promotiemateriaal toe te kunnen sturen

  • Functie, om je goede tips en trics mee te geven

De grondslag voor verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens mag alleen als daar een grondslag voor is. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

  • Jouw toestemming; Als je Danki.me gebruikt, geef je Danki.me toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.

  • Wettelijke verplichting; In de wet- en regelgeving zijn situaties bepaald waarin Danki.me verplicht is om jouw persoonsgegevens te delen met instanties.

Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden en deze diensten uit te voeren. Zo vragen wij dienstverleners die gebruik maken van Danki.me om hun naam en bankrekeningnummer om de fooi of donatie aan hen over te maken.

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Danki.me neemt alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Danki.me maakt gebruikt van cookies om het gebruik van de website en de app te meten. De gegevens die zo worden verzameld zijn niet tot natuurlijke personen te herleiden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de prestaties en gebruiksgemak van Danki.me te verbeteren. Danki.me maakt met jouw toestemming ook gebruik van advertentie cookies. Op deze manier kan Danki.me jou gepersonaliseerde advertenties laten zien op onze website en in onze app. Door jou verleende toestemming kan worden ingetrokken.

Verwerking door derden

Wij maken voor de verwerking van jouw persoonsgegevens soms gebruik van de diensten van derden. In dat geval delen wij jouw persoonsgegeven met deze derde. Danki.me draagt er zorg voor dat deze derde partij jouw persoonsgegevens net zo goed beschermt als wij. Ook dragen wij er zorg voor dat deze derde partij jouw persoonsgegevens alleen verwerkt voor Danki.me en niet voor zichzelf of een ander.

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel van de verwerking.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om:

  • Alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken op te vragen en in te zien.

  • Te eisen dat wij al jouw persoonsgegevens wissen. Sommige persoonsgegevens zijn wij wettelijk verplicht te bewaren. Deze persoonsgegevens kunnen wij dus niet op jouw verzoek wissen.

  • Rectificatie te eisen als wij persoonsgegevens van jou verwerken die onjuist zijn.

  • Ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Hieraan zullen wij voldoen als jij denkt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, onrechtmatig worden verwerkt of wij deze persoonsgegevens willen vernietigen, maar jij ze wilt behouden.

Als jij van een van deze rechten gebruik wil maken dan kun jij je richten tot middels bovenstaande contactgegevens tot ons richten.

Wijzigingen

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Daarom kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Je ontvangt daarvan dan een bericht of notificatie. Wij adviseren jou om deze privacyverklaring regelmatige te bekijken.